Nu kan ni vara med i debatten!


Nationalekonomen Jonas Vlachos är verksam här på SU. Han bloggar genom Ekonomistas“, en sida jag besöker mycket ofta. Här argumenterar han för olika saker som ni vid det här laget borde känna igen. Nedan följer ett urval:

  • Höj matmomsen! En lägre moms på varor som är priskänsliga än på varor som vi ändå konsumerar kan motiveras av effektivitetsskäl. (…)

Jag skriver om på mikroekonomiska; Lägre moms på varor som har hög priselasticitet än på varor som har låg priselasticitet kan motiveras av effektivitetsskäl. Detta eftersom att efterfrågan på priselastiska varor ändras mer givet prisförändringar. Högre moms ger högre priser och kraftigt reducerad efterfrågad kvantitet. Efterfrågan på varor som vi ändå konsumerar, prisinelastiska varor, förändras inte lika mycket vid prisförändringar.

  • Höj koldioxidskatten — helst i hela världen! Det självklart bästa sättet att hantera en extern effekt är att beskatta den. En skatt ger teknikneutrala incitament att minska utsläppen vilket gör att vi slipper mer eller mindre felriktade subventioner till de senaste miljöpolitiska modetrenderna. Läs gärna Mats Persson inlägg om detta. Ett globalt system för handel med utsläppsrättigheter vore även det önskvärt.

Utbudskurvan skjuts utåt till en ny jämvikt och kan jämvikt uppnås är vi i ett optimalt läge. Konsument- och utbudsöverskottet blir mindre, det uppstår en välfärdsförlust.

  • Avskaffa hyresregleringen! Hyresregleringen skapar enorma inlåsningar på bostadsmarknaden och ger möjligheter till en helt godtycklig förmögenhetsomfördelning via bostadsrättsombildningar och svarthandel. Mycket tyder dessutom på att regleringen bidrar till den segregation den sägs motverka. En avreglering av hyrorna med ett system som kompenserar de nuvarande hyresgästerna vore en mycket välkommen bostadspolitisk reform.

Det handlar om pristak under marknadspriset, då uppstår efterfrågeöverskott eftersom producenterna inte vill producera högre kvantiteter av hyresrätter.

  • Privatisera till marknadspriser! Slutligen så borde det vara en självklarhet att privatiseringar av offentlig verksamhet ska ske till marknadspriser. Detta oavsett om man talar om spritproducenter, skolor eller statskyrkor.

Han menar att statens utförsäljningar av exempelvis apotek bör ske till pris som motsvaras av marknadspriset, och inte under. Vad marknadspris innebär tror jag att ni förstått för länge sedan!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s